Doprava zadarmo pri objednávkach nad 80 eur.

Všetky položky skladom.

0 Items 0,00€

Obchodné podmienky a doprava

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Kuriér (InTime) - 4 EUR
Kuriér (InTime) cena zásielky nad 80 EUR - ZADARMO
Osobné prevzatie - ZADARMO

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.
Pred začatím spolupráce je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými podmienkami.
Objednanie tovaru nieje podmienené registráciou kupujúceho. Registrovanie však doporučujeme. Heslo a meno, ktorým sa prihlasuje do systému predávajúceho, je známe len kupujúcemu. V prípade jeho straty predávajúci na požiadanie kupujúceho nastaví nové heslo, ktoré kupujúci neskôr zmení podľa svojho uváženia. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom, a pre kupujúceho sú záväzné ihneď po odoslaní na server. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 pracovných hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať telefonicky.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zrušiť objednávku môžete maximálne do 24 hodín po jej odoslaní. Po tejto lehote nezaručujeme, že objednávku zrušíme, pretože je možné, že už bude odoslaná. Zákazník by si mal dobre premyslieť či má o daný tovar skutočný záujem a až potom odoslať objednávku.

5. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednaný tovar vám zašleme kuriérom InTime. Cena za dopravu je 4 € . Pri nákupe nad 80 EUR je doprava ZADARMO.
Tovar objednaný na osobné prevzatie, si môžete vyzdvihnúť na adrese: DUMAR-SK s.r.o., Južná Trieda 48, 040 01 Košice.

6. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je 24 hodín od prijatia objednávky (týka sa pracovných dní).

7. VRÁTENIE TOVARU

Tovar zakúpený v našom elektronickom obchode www.kancelariaskola.sk je možno vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia, prípadne vymeniť. Ak ste zistili bezprostredne po nákupe, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte teda možnosť ho v tejto dobe bez uvedenia dôvodu vrátiť a následne Vám bude vrátená kúpna cena formou šekovej poukážky alebo prevodom na Váš účet. Vrátenie tovaru nám môžte oznámiť telefonicky, e-mailom, alebo na to môžte použiť nasledujúci formulár: www.deporte.sk/sites/sk/files/Odstupenie_od_zmluvy.pdf. Vrátený tovar musí obsahovať pôvodné balenie, nákupný doklad a nesmie byť používaný. Náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník.

8. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súladu s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej spoločnosti. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu (DUMAR-SK s.r.o., Južná Trieda 48, 040 01 Košice)
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kancelariaskola.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.
ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto obchodné podmienky nadobudli účinnosť 1.1.2017

Back to Top